Leden van de Eed

Hoofdman 

Olivier Pacqueu

Stadhouder 

David Buddaert

Griffier

Daphné Giraldo

Thesaurier

Dirk Laforce

Deken                  

Patrick Herpoel

Hofmeester

Omer Deblaere

Raadslid

Dylan Mourisse

Beschermheer

Martin VanHollebeke

Leden van de eed